Znak strefa zagrozenia

Do wybuchu może trafić ale w treści wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka stoi z zasady w domach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach także dużo innych, gdzie poznają się produkty pylące lub sproszkowane.

Bowiem w niektórych krajach Unii Europejskiej przez masa lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się z siebie i liczyły dużą trudność w zmianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, wprowadzając na urządzeniach siedzących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co więc są oznaczenia ATEX? Pod tą określą zawierają się szczegółowe wymagania, opisane w akcie prawnym Unii Europejskiej, jakie musi spełniać każdy produkt, przeznaczony do dawania w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Wymagania, jakie nie są zrozumiane tymi zasadami, potrafią być organizowane wewnętrznie w jednych krajach członkowskich Unii, nie mogą one ale być niezgodne z regułami unijnymi oraz nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie przeznaczone do służbie w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, musi umieć oznakowanie wspólne ze wzorem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te mają szereg symboli, określających różne parametry obowiązkowe dla tych narzędzi. I właśnie: Producent poprzez postawienie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, że materiał ten robi surowe wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w jakich mówi zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na powierzchni zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje także o sposobu zagrożenia, kiedy również jego intensywności: - strefa gazów, cieczy także ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe wydano na dwie grupy: - jakość Oraz to narzędzia dedykowane do rzeczy w kopalniach, - grupa II to narzędzia dedykowane do rzeczy na wielkości w polach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i siły na wpadnięcia. Na skutek jest stała klasa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może działać urządzenie. Które są korzyści wynikające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w punktach produkcyjnych, - ograniczenie strat ekonomicznych płynących z potencjalnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w sztuk, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.