Zagrozenie wybuchem norma

Dyrektywa ATEX w naszym systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kieruje się do produktów danych do roboty w odległościach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać surowe wymagania zwracające się nie ale do bezpieczeństwa a również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W treść przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a jeszcze związane spośród tym wszystkie procedury oceny w decydującej mierze zależne są od stopnia zagrożenia środowiska, w którym określone narzędzie będzie grało.Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi robić określony produkt, żebym mógł być wprowadzany w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Jednakże o jakie strefy chodzi? Przede wszystkim mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest niezmiernie duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W liczbie klasie znajdują się urządzenia, które stosuje się w podziemiach kopalni też na przestrzeniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa uzyskuje się do urządzeń, które kieruje się w nietypowych miejscach, a jakie potrafią być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla każdych urządzeń robiących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej powszechne wymagania ważna z łatwością zlokalizować w umowach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do działalności w dziedzinach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który winien stanowić oczywisty, widoczny, trwały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub same dania w projektu zapewnienia zgody z aktualnymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy jednocześnie pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.