Wybuch baterii w telefonie

Wybuch wyraża się jak wysoce intensywną reakcję utleniania lub rozkładu, która liczy na dużym spalaniu gazów palnych, par, cieczy palnych albo pyłów lub włókien w treści, wywołującą wzrost temperatury lub ciśnienia wraz z niosącą zniszczenia falą uderzeniową a efektem akustycznym.

Wybuch ma pomieszczenie w ściśle określonych warunkach, a konkretnie to, gdy stężenie surowca palnego dostaje się w ściśle określonym przedziale, który zwany jest możliwością wybuchowości. Stężenie składnika palnego w konkretnym przedziale wybuchowości nie spowoduje wybuchu. Do stworzenia wybuchu konieczne jest więcej jedna energia, której inicjatorem mogą stanowić takie elementy jak iskry, które powstały podczas pracy organizacji i budowy elektrycznych, elementy instalacji rozgrzane do znacznie wysokiej temperatury, wyładowania atmosferyczne oraz elektrostatyczne. Energia ta zwana jest lekką energią zapłonu i określana jako dużo mała energia kondensatora w obwodzie elektrycznym, którego wyładowanie może sprawić zapłon mieszaniny i rozkładanie się płomienia w danych warunkach badania. Explosion safety devices to narzędzia przeciwwybuchowe, które przeznaczone są do praktyki w powierzchniach szczególnie zagrożonych eksplozją.

Wartość najmniejszej energii zapłonu jest parametrem, który umożliwia na analizę zagrożenia wybuchem, który pochodzi z mieszkających w konkretnym regionie źródeł, takich jak iskry elektryczne, elektrostatyczne, iskry, które powstają od pojemnościowych lub indukcyjnych obwodów elektrycznych, jak również iskry mechaniczne.

Paliwo pragnie posiadać dostęp z utleniaczem, i rozpoczęcie spalania wymaga czynnika inicjującego. Gorzej jest zainicjować wybuch pyłowy niż gazowy. Gaz dodaje się bowiem z treścią samorzutnie dzięki dyfuzji, a do wytworzenia chmury pyłowej przydatne jest mechaniczne mieszanie. Zminimalizowanie przestrzeni wybuchu sprzyja gwałtowności wybuchu, i w przypadku pyłów jest postrzegane za koniczny czynnik do jego zaistnienia. Wśród gazów utleniaczami że żyć zamiast tlenu np. fluor. Ciecze, które są utleniaczami to m.in. kwas nadchlorowy, nadtlenek wodoru a wśród ciał stałych utleniacze to: azotan amonu, tlenki metali. Paliwa to przede wszystkim wszelkie ciecze, gazy, ale te ciała stałe.