Wybuch arbuza

Mianem wybuchu określa się gwałtowne wydzielenie dużych kwot energii. Działanie to powoduje ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły skok temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie istnieje wtedy grom dźwiękowy lub specjalny huk wystrzału). Nie bez względu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie dziedziny są zagrożone wybuchem? Najczęściej chodzą do nich strefy, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kontaktuje się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, prezentujących w postaci gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w jakich prowadzą za wysokie temperatury. Warto wiedzieć, iż w atmosferach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą sprawić eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone wybuchem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak też pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których produkty byłyby niewyobrażalne. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a jeszcze naraziłyby na niebezpieczeństwo ludzkie życie.

Aby uniknąć wyżej wymienionym szkodom, należy zupełnie nie bagatelizować działania prewencyjnego, którym jest gwarancja przeciwwybuchowa. W wielu krajach zostały zbudowane specjalne ustawy, informacje oraz normy, których przedmiotem jest zminimalizowanie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W miejscach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który da bezpieczeństwo funkcjonujących w nich wszystkim.