Uziemienie linii napowietrznej

http://www.polkas.pl/Pl/oferta/krajalnica_612p/1

Electrostatic earthing to uziemienie elektrostatyczne, które stosowane jest w transporcie oraz każdego typie obróbkach palnych cieczy, proszków oraz gazów. Uziemienie elektrostatyczne w wielkim stopniu ograniczają ryzyko wybuchu lub zapłonu innego rodzaju substancji palnych w końca przeskoku iskry . Niekontrolowane rozwiązanie może zrobić zapłon mieszaniny cieczy i gazu natomiast tymże jednym powstanie eksplozji.

Oczywiście jest możliwość wyeliminowania niebezpieczeństwa samozapłonu oraz wybuchu. Aby stanowiło to dodatkowe przewożone konstrukcje powinny mieć podobne uziemienie, czyli inaczej mówiąc kontrolowane odprowadzenie ładunków elektrostatycznych. Tego gatunku uziemienie elektrostatyczne znacząco zmniejszy ryzyko powstania wybuchu przewożonych substancji palnych. Tego rodzaju proste uziemienia koncentrują się z zacisku uziemiającego i z przewodu. Przewody wykorzystywane w uziemieniu cechują się niską opornością elektryczną i bardzo dużą odpornością na mechaniczne uszkodzenia. Można oczywiście zastosować bardziej trudne uziemienie posiadające system ochronie, który pozwala na transport lub dozowanie produktu ale w sezonie kiedy uziemienie zostało prawidłowo podpięte. Dziwisz się z pewnością kiedy używa się tego typu uziemienia? Najczęściej używa się ich podczas załadunku i rozładunku cystern kolejowych, drogowych, zbiorników, beczek oraz na przykład elementów instalacji procesowych. Do powstania zagrożenia wybuchem prowadzi również mieszanie i rozpylanie czy pompowanie innego rodzaju substancji łatwopalnych. W terminie ingerencji w bazy łatwopalne powstają ładunki elektryczne poprzez kontakt lub rozdzielenie cząsteczek. Wszędzie gdzie ładunek elektrostatyczny powstaje i kładzie się w pobliżu substancji łatwopalnych, podchodzi do stworzenia zagrożenia. Podstawową zasadą każdej ochrony przed wyładowaniami elektrostatycznymi jest tak mocny zacisk a tak dobrany kabel, dający możliwość przewodzenia ładunku elektrycznego do punktu uziemienia. Ważne jest to, że dawane w uziemieniach zaciski i kable muszą robić bardzo wymagające wytyczne, wskazane na ulicy testów. Obecnie najlepsze efekty przynoszą nowoczesne typy uziemień systemowych.