Uziemienie hali

Uziemienie to wyjątkowa skuteczna forma obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest wtedy proces dopasowujący się z przewodnika, którym stanowi substancja dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najwłaściwszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną podłogą zaś w sukcesu tego związania ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji prowadząc do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest szczególnie skomplikowana. Urządzenie takie zwraca się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są drugie typy uziemień. Do pewnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, skuteczne i ochronne.

W formie uziemienia istotną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i działają do przyłączania odgromowych procesów do budowy. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego instalacji i umożliwiają połączenie elektryczne pewnej liczby przewodów w końcach uziemieniowych. Zaciski ze względu na bliską konstrukcję liczy się na łatwe, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku także jego struktura określana jest między innymi ilością łączonych przewodów, będących do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem powinno stanowić przygotowane precyzyjnie i realizować wymagania dla połączenia elektrycznego. W ostatnim obiekcie dopasowuje się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych takich połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne winny być zakładane z prowadzeniem zasad ustalonych według wskazówki wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede całym nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W zestawie takiego systemu ważna jest wieść oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające dopiero na połączeniu lutowanym nie zapewniają dużej wytrzymałości mechanicznej także potrafią ulec uszkodzeniu.