Typy gasnic i ich pojemnosc

Pożary, które powstają w cichych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze przeważnie są gaszone przy zachowaniu pary wodnej. Parę dostosowuje się w miejscach, w jakich masa wynosi około 500 m3. Powinny więc istnieć pomieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie pewno żyć wykorzystana, ze względu na jej dużo prosty ciężar właściwy, co przesuwa się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w sukcesie małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej podobnie jest kilku efektywne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których używa się parę wodną do ubezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy przyjmuje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie potrafią stanowić ugaszone w zysku kontaktu z wodą.

Para wodna zapewne być wyjątkowo stosowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym niezwykle korzystne im cieńsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w strefie spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w terenie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest absolutnie dużo skuteczny przy użyciu pary nasyconej, która udzielana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.