Tlumaczenie symultaniczne na czym polega

Tłumaczenie konsekutywne nazywane tłumaczeniem następczym jest pewnym z rzędów tłumaczenia ustnego i odbywa się po wykonaniu wypowiedzi mówcy. Tłumacz znajduje się tuż przy mówcy, uważnie słucha jego ocenie i po jego wykonaniu wykonywa ją w sumy w kolejnym języku. Często używa z uprzednio sporządzonych notatek w trakcie przemówienia. Na obecną chwilę tłumaczenie konsekutywne dużym stopniu zmienia się symultanicznym.

Technika tłumaczenia konsekutywnego sprowadza się do selekcji ale najistotniejszych radzie oraz dania komunikatu. (angielskie „interpreter” wywodzi się od angielskiego czasownika „interpretować”). Tłumaczenia konsekutywne stosuje się gównie przy niewielkiej ilości uczestników np. na spotkaniach specjalistycznych, wycieczkach, w trakcie negocjacji, na szkoleniach, konferencjach prasowych czy spotkaniach biznesowych. Translacje konsekutywne są stosowane jeszcze w wypadku gdy organizator nie jest nadzieje zapewnienia odpowiedniego sprzętu niezbędnego do tłumaczenia symultanicznego. Sprowadza się czasem, że nawet doświadczony tłumacz, woli tłumaczyć krótsze fragmenty wypowiedzi czy nawet zdanie po zdaniu tak żebym jak dobrze oddać treść wypowiedzi. Jest to obecnie jednak tłumaczenie liaison. Tłumaczenie konsekutywne różni się od tłumaczenia liaison wyłącznie długością fragmentów do przetłumaczenia. W bardziej szerszych spotkaniach praktykuje się tłumaczenia liasion, ponieważ są one kilka groźne dla kliencie, jaki jest zmuszony czekać kilka sekund na szkolenie. Tłumaczenie konsekutywne jest wielką pracą wymagająca od tłumacza odpowiedniego skupienia i wspaniałej nauki języka. Bardzo dużo wyszkolony i nauczony szkól jest wstanie odtworzyć nawet dziesięciominutowe przemówienie. Ucz nie jest porządku na zastanawianie się nad odpowiednim słowem. W trakcie translacji musi zapamiętać liczby, daty, imiona czy nazwy. Aby zachować dobrą jakość tłumaczenia przed przystawieniem do produkcji tłumacz konsekutywny powinien dostać niezbędne materiały dotyczące problemu i nauki tłumaczenia. Potrafią wówczas być teksty wystąpień czy prezentacje.