System tlumienia wybuchu hr

Budowa obiektu przemysłowego wymaga między innymi jego oceny pod względem zagrożenia wybuchem. Zagrożenie występuje gdy produkcja, przechowywanie lub użytkowanie substancji w określonej przestrzeni w połączeniu z powietrzem wytworzy mieszaninę wybuchową.

http://www.comarch-polkas.pl/comarch-erp-xl-cdn/Comarch ERP XL - Systemy ERP CDN - POLKAS

Klasyfikacja stref zagrożenia

Projektowanie musi uwzględniać zabezpieczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej. W zależności od działu przemysłu oraz stopnia zagrożenia wybuchem należy wprowadzić odpowiednie zabezpieczenia. Klasyfikując strefy zagrożenia należy:
-zidentyfikować przestrzeń zagrożoną wybuchem,
-sklasyfikować tę przestrzeń,
-zaznaczyć zasięg i kształt,
-opracować dokumentację.

Prawidłowa klasyfikacja pozwala na wprowadzenie optymalnego rozwiązania dla strefy zagrożonej, minimalizując ryzyko, a tym samym zapewnić bezpieczną pracę w danym obszarze. Określając strefy zagrożenia należy zastosować urządzenia odpowiedniej kategorii, w tym nie wolno sprzętu niższej kategorii zastosować do strefy wyższego ryzyka. Producent urządzeń przeznaczonych do montażu w strefach zagrożenia musi dołączyć odpowiednie certyfikaty i Deklarację Zgodności dla każdego produktu. Dodatkowo konieczne jest zamontowanie systemu bezpieczeństwa wybuchowego, który ogranicza zasięg zniszczenia oraz wspomaga akcję ratunkową. Nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie zagrożenia wybuchowego, można jednak zmniejszyć ryzyko wystąpienia i minimalizować skutki wybuchów.

butla hrd

źródło: http://www.grupa-wolff.eu/wp-content/uploads/2014/06/przyklad-dzialania-systemu-HRD-800×533.jpg

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe dzielimy na aktywne i pasywne. Pasywne zabezpieczenia przeciwwybuchowe nie wymagają działania układów elektrycznych czy elektronicznych wykorzystując zjawiska fizyczne. Zabezpieczenia aktywne zaopatrzone w odpowiednie czujniki analizują sytuację, pomagając w podjęciu decyzji o sposobie minimalizacji zagrożenia. Jednym z zabezpieczeń aktywnych jest automatyczny system tłumienia wybuchu HRD. System HRD zawiera: czujniki wybuchu, centrale sterujące, butle hrd, dysze nierdzewne lub mosiężne. Czujniki wybuchu pozwalają na wczesne wykrycie wybuchu i przekazanie informacji do jednostki centralnej. Butla hrd w czasie liczonym w milisekundach wtryskuje proszek gaszący do chronionego urządzenia. System ten charakteryzuje się bardzo dużą niezawodnością i błyskawiczną reakcją. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz obiektów. Prosta i szybka instalacja oraz wymiana po zadziałaniu jest atutem przemawiającym za wyborem takiego rozwiązania.