System odpylania

Dust collectors, czyli odpylacze przemysłowe używane są w projektu poprawienia jakości powietrza produkowanego w sukcesu procesów przemysłowych. Odpylanie jest poprzez zbieranie pyłu też innych nieczystości z powietrza. Separacja nanocząstek jest ważna w kierunku ograniczenia emisji pyłów.

zarządzanie relacjami z klientemCodzienność przedsiębiorcy, czyli kilka słów o zarządzaniu relacjami z klientem. Enova365 CRM | Systemy ERP | POLKAS

Odpylacze są odpowiednio zaprojektowane, żeby sprostać wyzwaniu, jakim jest unieszkodliwienie rozległych chmur pyłu. Odpylacze montują się z wentylatora, filtru pyłowego, systemu czyszczącego, filtr oraz pojemnika na filtr czy z planu usuwającego pył. Wyróżniamy cztery rodzaje odpylaczy przemysłowych: separatory inercyjne, separatory mokre, separatory elektrostatyczne oraz separatory filtracyjne.

a) Separatory inercyjne oddzielają pyły od gazów, dzięki kombinacji siły odśrodkowej, grawitacyjnej oraz inercjalnej.
b) Odpylacze przemysłowe, które korzystają do odpylania ciecz, to separatory mokre. W niniejszym przykładu ciecz miesza się z gazem, który powoduje cząsteczki pyłu. Skuteczność usuwania pyłu w obecnej technice stanowi wyraźnie wysoka. Jest kilka sposobów separatorów mokrych, a wszystkie łączą wspólne charakterystyczne cechy – zwilżanie gazów, kontakt gazu z cieczą oraz oddzielenie gazu od cieczy poprzez powstające aglomeraty. Kiedy aglomeraty stają się większe, osiadają w kolektorze.
c) Separatory elektrostatyczne czerpią z chęci elektrostatycznych, aby oddzielić cząsteczki pyłów od gazu. Można je podzielić na separatory typu EBS (koronujące) oraz płytkowe. Separatory koronujące dane są do starego rozdzielania materiałów, które różnią się właściwościami elektrycznymi. Z zmiany separator płytkowy dany jest do usuwania wszystkich typów materiału mineralnego razem z ich cechami elektrostatycznymi.
d) Separatory filtracyjne to dania, dzięki którym cząsteczki podczas transportu zatrzymywane są za pośrednictwem sił adhezji.

Obecnie separatory filtracyjne często zastępują separatory elektrostatyczne. Kluczowe są metody monitorowania, separacja cząstek drobnych oraz ultradrobnych. W klubie spośród ostatnim tworzy się na zaawansowany rozwój metod wykrywania materii zanieczyszczonej. Inne technologie oczyszczania gazów, a i wdrażanie innowacji z pewnością przyczynia się do rozwinięcia się jakości powietrza.