Strefa zagrozenia bhp

ATEX – jest wówczas dyrektywa Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać wszystek towar, dany do wdrażania w strefach, jakie są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe nastawione są w miarach powiązanych z tą dyrektywą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią stanowić problemem regulacji wewnętrznych, które dotyczą w przeciwnych krajach członkowskich.

Procedura
Regulacje te nie mogą oraz być niezgodne z informacją, dodatkowo nie są prawa zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak więc każdy towar “ATEXowy”, jaki stał oznaczony symbolem Ex musiał na startu zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A też przejść procedurę albo istnieje porównywalny z zwykłym udziałem “strony trzeciej”, jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

http://erp.polkas.pl/comarch-erp-optima/kadry-i-place-plus/Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus | Systemy ERP | POLKAS

Ujednolicenie przepisów
Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w poszczególnych krajach UE posiadały duże utrudnienia w dowolnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń stosowanych do robocie w dziedzinach, jakie są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która wpadła w życie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która była nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w pomieszczeniach pracy, w jakich możemy dojść na atmosferę wybuchową.
Pierwsza dyrektywa została zawarta w bycie już w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Pozycji i Formy Społecznej 29 maja 2003 roku oraz funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. wpadło w życie nowe, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością spotkania się atmosferą wybuchową w polu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.