Ryzyko wybuchu

Dyrektywa ATEX reguluje przepisy dotyczące bezpieczeństwa pozycji w warunkach zagrożenia wybuchem. Ryzyko takie przebiega we pełnych gałęziach przemysłu, w jakich przystępuje do odkładania się w powietrzu łatwopalnych substancji zaś ich oparów, gazów oraz pyłów, które włączając się z powietrzem, tworząc ryzyko wybuchu w sukcesie powstania iskry.

 

Przepisy te proponują na 13 źródeł zapłonu, z czego jakimś spośród nich są urządzenia elektryczne. Dyrektywa dzieli je na dwie ważne grupy:
– siła I – urządzenia używane w górnictwie,
– grupa II – pozostałe gałęzie przemysłu, w których płynie do umieszczania się pyłów, gazów, mgieł (przemysł petrochemiczny, chemiczny, drzewno – papierniczy, rolniczy, spożywczy.
W górnictwie, w warunkach gromadzenia się pyłu węglowego i metanu, urządzenia pod względem stopnia zabezpieczenia różnią się na grupy M1 i M2. W następujących gałęziach przemysłu, występują 3 kategorie urządzeń, których wykonanie jest dokładnie połączone ze strefami zagrożenia wybuchem, te strefy, to 0, 1, 2, 20, 21, 22. Explosion safety devices to urządzenia przeciwwybuchowe, jakie potrafią specjalne rodzaje zabezpieczeń, oznaczone odpowiednimi symbolami:
d – budowa ognioszczelna,
ia – budowa iskrobezpieczna (strefa 0),
ib – budowa iskrobezpieczna (strefa 1),
p – z osłoną gazową z nadciśnieniem,
e – budowa wzmocniona,
o – z osłona olejową,
q – z osłona proszkową/piaskową,
n – urządzenia dane do strefy 2,
s – wykonanie specjalne,
m – obudowa hermetyczna,
k – wykonanie wodoszczelne.
O tym, czy dane urządzenie spełnia wartości a zapewne żyć przyznane do produkcji w zagrożonych wybuchem warunkach decydują jednostki wyznaczone przez organa władzy krajów członkowskich Unii Europejskiej. Dyrektywa ATEX określa minimalne wymagania bezpieczeństwa, jakie powinny stać wykonane, ostateczną decyzję podejmują określone jednostki. Przypadkiem w polskim końca jest przemysł kopalniany. Dodatkowe certyfikaty wydaje Kopalnia Doświadczalna Barbara. W sukcesu innych producentów, honorowane są certyfikaty dopuszczające wystawione przez komisje tych krajów.