Pyly grunty

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, szczególnie w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe stanowią największe niebezpieczeństwo dla zdrowia tworzących w takim środowisku osób.

system erp

Ze powodu na wpływ na kształt zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Podstawowym stanowiskiem w środowisku emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest silne zapobieganie przez stosowanie swej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare oraz mokre. Powszechnie stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to sam z najlżejszych odpylaczy o małych kosztach budowie. Zaletą tego podejścia jest prosta skuteczność odpylania, dlatego przeważnie są używane w powiązaniu z drugimi odpylaczami. Znacznie istotną skutecznością działania wyróżniają się odpylacze filtracyjne. Brane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najdroższych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w charakteru zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na koniec przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania wymagają istnieć użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą posiadać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego uzależniony istnieje od gałęzi przemysłu także od określonego zagrożenia.