Przeciwpozarowy slownik angielski

W sukcesie pożaru najistotniejsza jest natychmiastowa i dobra reakcja, dzięki której minimalizowane są ewentualne straty. Momentem że się ona nawet przyczynić do uratowania dobrego życia. Aby owa reakcja była jednak dobra, należy wiedzieć, w który rób pracować i na co należy zwrócić uwagę. Inaczej bowiem do gaszenia ognia przystąpimy w pomieszczeniu zamkniętym, a inaczej na naturalnej przestrzeni. W pierwszym przypadku należy pamiętać, że nasze miejsce manewru jest zależne, w związku spośród aktualnym nie możemy pozwolić sobie na użycie wszystkich preparatów. Drinkiem z najskuteczniejszych jest bez wątpienia para wodna, jakiej wykonywanie podobno w postępowanie szybki doprowadzić do neutralizacji zagrożenia.

Z pewnością para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing nie przyznaje się na powierzchniach otwartych, gdzie nie kupi ona właściwego stężenia, dzięki któremu możliwe jest zgaszenie pożaru. Niemniej w niewielkich budynkach przyznaje się idealnie. Często podawana jest i na statkach, w mieszkania, w których brane są gazy bądź kotłach wulkanicznych, gdzie niemożliwe jest używanie wody. Podstawowym działaniem pary, który zapewnia zlikwidowanie ognia, jest zneutralizowania tlenu, bez którego płomień się nie utrzyma. Jej inną wartością jest fakt, iż ów efekt wytwarzany jest szczególnie szybko, dzięki czemu pożar nie zdąży się odpowiednio rozprzestrzenić. Jest toż wyjątkowo ważne, bowiem w formie, kiedy ogień rozszerzy się na pełny budynek, nie zapewne on stać zgaszony samą parą. Potrzebne są wtedy bardzo wysokie działania straży pożarnej, co stosuje się z tym, iż straty spowodowane działaniem ognia będą najbardziej wysokie.