Planeta ziemia ekologia

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, że żyć doceniona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uważana stanowi w form, jeżeli nie prezentują w niej żadne czynniki wybuchowe, co zapewnia stosowanie w niej każdych standardowych produktów.

A za wybuchową, kiedy mieszkają w niej czynniki w istot gazu lub pyłu, które ewentualnie można pozwolić za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa nazywana istnieje jeszcze mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem kończy się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz czasu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy różnią się na trzy strefy: - strefę 0 - przedstawia się tym, iż jest przestrzenią, w jakiej stale lub przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w jakiej te substancje palne występują tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a kiedy występuje - uważa się przez krótki okres.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie płaszczyzny jak: - strefa 20 - w jakiej atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez długie okresy, - strefa 21 - w jakiej obłok palnego pyłu może nastąpić okresami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w której obłok palnego pyłu nie prezentuje w trakcie prawidłowego działania, i jeśli wystąpi - zachowuje się wyłącznie przez krótki czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zabezpieczenia oraz higieny pracy.