Plan finansowy w ukladzie zadaniowym

Program enova to układ finansowo – księgowy, który istnieje w mieszkanie zapewnić kompleksową obsługę zarówno księgową jak również fizyczną przedsiębiorstwa. Obsługa ta wykonywa się zwykle w terenie ewidencjonowania dokumentacji, księgowania tej kartoteki, sporządzania deklaracji oraz sprawozdań zarówno obecnych jak i więcej okresowych.

Program enova pozwala między innymi na prowadzenie dziennika z funkcją wydzielania sub-dzienników. Ponadto daje szansa ewidencjonowanie VAT-u zakupu i sprzedaży. Dodatkowo daje szansa ewidencjonowania dokumentów. Mowa tutaj o dokumentach, które nie są fakturami – przykładowo będą obecne wyciągi bankowe, memoriały, dokumenty importowe, raporty kasowe bądź też listy płac. Ten program daje również możliwość zestawienia sald oraz obrotów. Pozwala dodatkowo na rozliczenia z partnerami też na planowanie płatności. Na uwagę zasługuje także fakt, że program enova daje szansę ewidencjonowania rozrachunków walutowych. Rozgrywa się to wraz z tabelą kursów, a ponadto z automatycznym naliczaniem oraz ewidencjonowaniem różnic kursowych. Prowadzenie serwisów w obecnym programie pozwoli na grupowanie ich w przepisy dokumentów określonego rodzaju. Ewidencja dokumentów pozwoli na ich automatyczne przeksięgowanie do dzienników. Program ma dużo łatwą ewidencję VAT. VAT można rozliczać zarówno metodą kasową jak również memoriałową. Program jednocześnie daje możliwość prowadzenia raportów kasowych i bankowych. Ponadto pozwoli na zdjęcie sald oraz obrotów. Daje szansę definiowania bilansów przedsiębiorstw. Program wyposażony jest obecnie w dokumentacje pozwalająca na rachunki z partnerami. Mowa tu przede wszystkim o notach odsetkowych, ponagleniach zapłaty, przelewach, potwierdzeniach salda. Program enova pozwala na działanie zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada niezwykle wysoką funkcjonalność, która zazwyczaj się rozbudowuje, stąd też z pełną pomyślnością wykorzystywany jest dla firm. Podsumowując, program enova to klasyczny system finansowo - księgowy.