Para wodna pod ekranem telefonu

Para wodna jest często stosowanym środkiem gaśniczym. Stawia się ją tylko w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych powierzchniach nie daje pożądanych rezultatów. Para jest ograniczony ciężar praktyczny zaś w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Sugeruje się stosowanie pary wodnej w pomieszczeniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc żyć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną wykorzystuje się do gaszenia pożarów, jakie potrafią stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako środek gaśniczy może istnieć praktyczna do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie idą w reakcję z wodą w ścisłych warunkach temperaturowych. Nie niezbędne jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w rezultacie kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest zły. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w powierzchni spalania. Najbardziej wydajne i silne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka jest stosowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kierowana jedynie w tych pomieszczeniach, co do jakich planuje się pewność, iż nie trwają w nich mieszkańcy. Z przyczyny na pełne ciśnienie gaśnicze para potrafiła stanowić tragiczna dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.