Pakowanie prozniowe domowe

Próżniowe pakowanie żywności jest najspokojniejszym systemem na zabezpieczenie jej przed zepsuciem. Z tej formy korzystają, zarówno, producenci, jak również gospodarstwa domowe. Można dać dania do pakowania próżniowego, takie jak pakowarki próżniowe, które szczelnie zamykają produkty w worku foliowym, czy w pojemniku do ostatniego danym. Urządzenia te tworzą zgrzewy na krawędzi worka, jednocześnie usuwając powietrze z wnętrza opakowania.

elzab alfa

Tak zapakowane artykuły żywnościowe, np. nabiał, mięso, wędliny, ryby, czy artykuły garmażeryjne, potrafią być często dłużej przechowywane, zachowując przy tym typową wilgotność, konsystencję, styl oraz dodatek, a również są zabezpieczone przed przedostaniem się do mieszkania opakowania powietrza, bakterii, czy pleśni. Ze względu na zabieg działania, można wyodrębnić dwa sposoby pakowarek: komorową i bezkomorową (listwową). Pakowarka komorowa, to urządzenie, w jakiego wnętrzu plasuje się worek zgodnie z owocem. Jej olbrzymią zaletą jest organizowanie długości czasu odsysania powietrza, dzięki czemu przyjmuje się powtarzalność procesu pakowania, również możliwość regulacji poziomu podciśnienia, co stanowi istotne przy pakowaniu dobrych produktów. Wadą istnieje oraz możliwość zastosowania w toku produkcji, znacznie tanich worków typu PA/PE, co zdecydowanie obniża koszty. Pakowarki komorowe, mogą korzystać następujące funkcje, np. wypełniania opakowania gazem. Na zbytu istnieje silny wybór pakowarek komorowych, co kupi na jej właściwi dobór, uzależniony od ilości pakowanych produktów, ich charakterów, oraz wielkości. Poświęcone są, przede wszystkim, dla przetwórstwa spożywczego, gastronomii, oraz handlu. W pakowarkach bezkomorowych, worek z danym wewnątrz produktem, spotyka się na zewnątrz, oraz do zabiegu, na listwę zgrzewającą, umieszcza się koniec worka i dociska pokrywą. Do takiego pakowania bierze się worków, lub folii tzw. moletowanych, które dzięki tłoczonej strukturze, umożliwiają odessanie powietrza. Pakowarki listwowe idą na pakowanie artykułów o nietypowych kształtach, np. bardzo długa kiełbasa. Wadą jest ponad wiele mniejszy koszt zakupu niż pakowarek komorowych, natomiast wadą niższa sprawność oraz większe koszty eksploatacji, poprzez stosowanie droższych opakowań. Dane są specjalnie dla przeciętnej gastronomii i gospodarstw domowych.