Oswietlenie led z transformatorem

Oświetlenie awaryjne LED w blokach użyteczności publicznej odbierane jako element systemu bezpieczeństwa pożarowego, muszą robić szereg wymagań, których treść zawarta jest również w przepisach, jak również normach połączonych z ochroną przeciwpożarową oraz oświetleniem. Z tych reguł wynikają konkretne parametry urządzeń i osprzętu oraz analizują one wypowiedzi dotyczące rozmieszczenia znaków ewakuacyjnych, jakie należy założyć w dobrze wykonanej instalacji oświetlenia awaryjnego. Niestety, nawet inżynierzy tworzą w obecnej substancji błędy, a wśród najczęściej powtarzanych pomyłek przy projektowaniu systemu oświetlenia awaryjnego LED można wymienić:

https://www.tessa.eu/product-category/bezpieczenstwo-procesowe/zawory-bezpieczenstwa/Zawory bezpieczeństwa - Przemysłowe zawory bezpieczeństwa TESSA GRUPA WOLFF

brak obliczeń dotyczących przewidywanego natężenia oświetlenia awaryjnego na możliwości ewakuacyjnej, niepotrzebne zapraszanie do obliczeń współczynników odbić od ścian, podłogi lub sufitu, brak uwzględnienia sprawności opraw w roli bateryjnej, zwłaszcza zaś sprawności opraw z inwerterami, brak zamontowania oświetlenia awaryjnego za jedynymi wyjściami ewakuacyjnymi i w okolicach szczególnych, a także przy sprzęcie przeciwpożarowym i medycznym o właściwym natężeniu, umieszczanie opraw ze znakami ewakuacyjnymi w pomieszczeniach niewidocznych lub zasłoniętych przez reklamy czy elementy konstrukcyjne danego budynku, wybieranie urządzeń, jakie nie spełniają wymaganych prawd bądź nie przydają się do używania w danych warunkach (np. nie posiadających wyświetlania parametrów ładowania bądź rozwiązania baterii tudzież stosowanie opraw z inwerterami w temperaturze poniżej pięciu stopni w miary Celsjusza), brak spełniania wymogu, żeby zanik zasilania w podrozdzielni uruchamiał oświetlenie awaryjne w taki możliwość, aby nie powodować przy tym istotnego rozładowania baterii, brak stosowania dynamicznego oświetlenia awaryjnego LED w znaczeniach, gdzie ewakuacja może okazać się bardziej trudna, brak uwzględnienia sposobu użytkowania konkretnego obiektu oraz warunków ewakuacji do zaplanowanej koncepcji oświetlenia awaryjnego (np. ewakuacja wielopoziomego szpitala będzie ustalenie wolniejsza niż ewakuacja obiektu jednopoziomowego typu supermarket).

Zaniechanie dopracowania projektu i dostosowania systemu oświetlenia awaryjnego do działających przepisów może korzystać opłakane końce nie tylko dla wykonawcy przedsięwzięcia, ale przede wszystkim dla potencjalnych poszkodowanych w wypadku zaistnienia realnego zagrożenia. Wszak oświetlenie awaryjne LED z prawa jest ułatwieniu ewakuacji, więc nie wolno bagatelizować niuansów, ponieważ mogą one wpłynąć na skuteczność akcji ratunkowej. System dedykowanej drogi ewakuacyjnej a układ dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego umożliwiają elastyczne dostosowanie warunków ewakuacji do zaistniałej sytuacji pożarowej na linii ewakuacyjnej (np. zadymienie drogi ewakuacyjnej bądź pożar w klatce schodowej). Dzięki wysoce wymienionym rozwiązaniom możliwe jest dostosowanie warunków ewakuacji i oświetlenia awaryjnego do sposobu użytkowania konkretnego obiektu.