Odpylacz spalin

Odpylacz wykonany zgodnie z poradą atex (atex dust collector) stoi w postaci filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, dany stanowi dla małych oraz popularnych instalacji odpylających z łatwością rozbudowy w perspektywy.

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest wybierany poprzez przenośnik łańcuchowy w część zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania środka na zewnątrz filtra.

Podczas standardowej pracy, zapylone powietrze jest oferowane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest odkładane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są otwarte w terminie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy następuje w ciągu wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, wchodzi do rozprężenia, co sprawia, że ciężkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy do punktu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie artykułu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są dostarczane do rękawów filtracyjnych. Po przejściu przez worki filtracyjne, świeże powietrze dociera do kanału wylotowego z odpylacza.

Na górze wszystkich modułów wybiera się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który zapewnia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega ruszaniu się wentylatora po zakończeniu, co pozwala maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co stanowi dopuszczalne dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co pozwalają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w porządku jego produkcji (on-line) kiedy i po jego wyłączeniu (off-line).