Na czym polega praca odpylacza

Odpylacz wykonany zgodnie z dyrektywą atex (atex dust collector) występuje w formie filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony jest dla średnich i wielkich instalacji odpylających z możliwością rozbudowy w przyszłości.

https://berndson.pl/szkolenia-poznanSzkolenia Poznań | Szkolenia otwarte BERNDSON ♚ PREMIUM

Zapylone powietrze

Cięższe frakcje surowca separowane są głównie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany materiał jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy w stronę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest przekazywane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest przekazywane do odpylacza. Na wlocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, które są otwarte w czasie normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy następuje w czasie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dochodzi do rozprężenia, co powoduje, że ciężkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zgromadzony w leju odpylacza jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy do punktu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie materiału na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są przekazywane do rękawów filtracyjnych. Po przejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze trafia do kanału wylotowego z odpylacza.

atex dust collector

Wentylator regeneracyjny

Na górze wszystkich modułów znajduje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który umożliwia oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega obracaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co powoduje maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest odpowiednie dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co umożliwiają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w czasie jego pracy (on-line) jak i po jego wyłączeniu (off-line).