Kasa fiskalna tania

Na wstęp warto dodać co liczy serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie poprawki wykonywane w sezonie gwarancji oraz po upływie gwarancji, a dodatkowo niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej płaci za wpisy do prace serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Wdrożenie systemu informatycznego a koszty

Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim konsumentom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a dodatkowo usługę w dobrym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

W sezonie potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy natomiast ich zgodność z wpisami w sztuce serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, współpraca z nadrukami w sztuce kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w obszarze emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty podstawowej i modułu fiskalnego co do solidarności z listami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu razem z zastrzeżeniami daje w pozycji serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny musi być spowodowany i to, kiedy użytkownik kasy zawiesił własną rola czy z jakiejś przyczyny zaprzestał rejestrowanie zakupów na kwocie fiskalnej, przecież nie wyrejestrował kasy. 2. W terminie przeglądu technicznego badane są przede całym te składniki konstrukcyjne kasy, jakie są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów i których nieprawidłowe działanie mogłoby wpłynąć na złe wyliczanie podatków. Tak wtedy w momencie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które oddziałują na funkcjonowanie kasy, ani też nie sprawdza, lub inne czynniki wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i komunikację uszkodzonych elementów, jednak będą wtedy pracy wykonywane poza przeglądem technicznym.