Kasa fiskalna lukow

Na pole Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów oraz gazów, które ściągają do dewastacji maszynerii, uszkodzeń mebla i domów, a nie rzadko też do utraty dobrego życia. Do początku może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź pyłów jest realizowana, przetwarzana i składowana w obecności tlenu. Największe ryzyko atmosferą wybuchową zachodzi zawsze w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody oraz portach morskich tudzież na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Organizacji Europejskiej, a używanego w towarzystwu podatnym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od chwile zajścia w działanie dyrektywy ATEX wszystkie tego rodzaju urządzenia muszą korzystać certyfikat ATEX również być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użytkowania w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych odpowiednim certyfikatem. Pracowników obejmuje natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób tworzących w towarzystwie narażonym na eksplozję. Sama dyrektywa ATEX 94/9/WE jest wdrażana do sprzętów posiadających swoje źródło zapłonu, gdyż w ich sukcesu istnieje możliwość wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności statycznej oraz ogromniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest obowiązkowym rozporządzeniem, to wśród korzyści powstających z podporządkowania się temu przepisowi można zastąpić:

zagwarantowanie bezpieczeństwa miejsca pracy dla ludzi w punktach produkcyjnych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w pracy, zapewnienie wymaganej jakości narzędzi do zakupu handlowego na terenie Unii Europejskiej, koordynacja służb zaufania i higieny rzeczy oraz jednostek odpowiedzialnych.