Instytut psychiatrii i neurologii klinika psychiatrii dzieci i mlodziezy

Jedną z istotnych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest otrzymujący się właśnie w Stolicy, włożony w 1951 roku z racje grup psychiatrów i neurobiologów, w tym wyjątkowego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w zakresie badań naukowych i ćwiczeń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne doświadczenia w terenie psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w klas kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w aspekcie tych części (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz działanie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi również działalność wydawniczą (dwa czasopisma o zasięgu międzynarodowym), szkolenia i studium doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i domy naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki oraz Działania Uzależnień). W rankingu Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują smaczne również znacznie korzystne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalistę do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i zarządzane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z ogromnymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i tenże budynek wymaga gruntownego remontu, na jaki brakuje środków. Niewielka liczba łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej słabych i zapewnienia komfortowych warunków leczonym to jedynie część kłopotów Instytutu. Kwestia środków na remonty klinik jest kwestią delikatną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia zależy od "zasobności resortowego portfela". Być potrafi, w nieodległej przyszłości, uda się wysupłać sposoby na remont i Instytut będzie mógł prowadzić swoją misję leczenia od brzasku do celu.