Gaszenie pozaru silnika elektrycznego

Pożary można gasić na parę sposobów, wszystko zależy ale z innych czynników. Wśród nich należy wymienić materiał palny, jego wielkość i rozdrobnienie oraz właściwości pożarowe. Znaczenie pamięta i czas, który upłynął od momentu wzniecenia ognia. W których sytuacjach sprawdzi się jednak gaszenie parą wodną?

Steam fire extinguishing to gaszenie parą wodną, które liczy na rozcieńczeniu palnych gazów w okolicy spalania również na zmniejszeniu stężenia tlenu do cenie, w której spalanie zatrzymuje się niemożliwe. Stężenie tlenu, w jakim proces spalania zostaje zahamowany, osiąga się dopiero przy 35% stężeniu pary wodnej w mieszaninie gazów i par w strefie spalania. Warto i dodać, że najlepsze wyniki gaśnicze dokonuje się przy stosowaniu pary nasyconej, podawanej pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer. Pożary, występujące w pomieszczeniach zamkniętych, cechujących się objętością około 500m3, najczęściej wymagają gaszenia parą wodną. Gdzie jednak najczęściej zatrudnia się parę wodną do gaszenia pożarów? Bez wątpienia, piana jest wyjątkowa w suszarniach materiałów łatwopalnych oraz suszarniach drewna. Para wodna zaczynana istnieje dodatkowo do zabezpieczania pożarów w przepompowaniach produktów naftowych, do zabezpieczania kotłów wulkanizacyjnych, kolumn rektyfikacyjnych czy do zabezpieczania pożarów statków. Gaszenie parą sprawdza się te przy gaszeniu pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Warto wiedzieć, że gaszenie czy i zabezpieczenie miejsca pożaru z zachowaniem pary wodnej, będzie owym niezwykle korzystne, im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy. W sukcesach pożarów gazów, para wodna również pokazuje się pomocna, jednak jedynie w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Ponadto, pary wodnej odnosi się także do ugaszania pożarów ciał stałych, takich jak dania elektryczne czy komputerowe. Warto pamiętać, że para jako sposób gaśniczy, nie prawdopodobnie żyć wdrażana na szerokich przestrzeniach. Natomiast nie tylko. Pary wodnej nie należy wykorzystywać w przypadkach, gdy chciane są duże efekty chłodzenia. Ponadto, pary nie zwraca się również w miejscach, w których potrafi ona wykonać poparzenia wydobywających się w nich mieszkańców. Używając pary wodnej nie wolno jednak zapominać o bezpieczeństwie. Para wodna jest bowiem środkiem, którym można łatwo się poparzyć. Gaszenie parą wodną zobowiązuje się oraz z ryzykiem zamglenia powierzchni i zawilgocenia powietrza.