Gastronomia z przyczepy kempingowej

Wynikający z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to marka interaktywnego procesu szkolenia, dokonującego się za pośrednictwem technik połączonych z szkołami psychologicznymi. Istnieje ostatnie styl szkolenia pracowników polegający na prowadzeniu procesu decyzyjnego w punktu zaspokajania ich spraw zawodowych, co pomaga swym osobom lub biurom w dynamizacji tempa wzrostu oraz umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego gatunku zadania są coachowie, którzy idą ze naszymi użytkownikami na różnych płaszczyznach np. w kontrakcie z ich biznesem, rozwojem kariery zawodowej, a jeszcze analizują kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z nowymi ludźmi.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie rozsądniejszych decyzji, pełniejsze używanie ich prawdziwych predyspozycji, sprecyzowanie swoich planów oraz skupienie na optymalizacji działań zmierzających do ich zrobienia. Coaching jest proces samodoskonalenia, którego najważniejszym projektem jest poprawienie pewności siebie klienta i okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego swoje poglądy i zasoby intelektualne. Pozostałymi cechami widocznymi w szkoleniach dla  pracowników w całości coachingu są:

coaching jest kierowaniem całkowicie dobrowolnym; coach nie jest dobra wyznaczać klientowi żadnych woli; nie uczy ludzi, tylko umożliwia im w toku przekonywania się; jest wykonany na bazie pytań i stymuluje myślenie; musi być atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; planem jest wytwarzanie do świadomego wprowadzania zmian.