Frezowanie cnc youtube

Głównym celem obróbki ubytkowej jest przekazywanie kształtu oraz wymiaru, a ponadto chropowatości innego rodzaju materiałom metalowym za pomocą usuwania nadmiaru materiału, powszechnie nazywanego naddatkiem. Obecnie samą spośród najbardziej powszechnych odmian obróbki ubytkowej jest frezowanie cnc, jakie jest przyjmowane w wielu przedsiębiorstwach.

Ogólnie obróbkę ubytkową możemy rozłożyć na obróbkę skrawaniem oraz obróbkę erozyjną. Do obróbki skrawaniem możemy zaliczyć między innymi obróbkę wiórową. To dziś do tej grupy możemy zaliczyć między innymi operację nazywaną frezowaniem. Warto wiedzieć, iż podczas tej obróbki głownie narzędzie wykonuje ruch obrotowy. A w współzależności z urządzenia, na którym pracujemy, może się zdarzyć, iż narzędzie może i wykonywać ruch posuwowy. A najczęściej widuje się, że to oczywiście ruch posuwowy wykonuje przedmiot obrabiany. Warto pamiętać, iż urządzenie, na którym służymy wspomnianą operację nazywane jest frezarką. Obecnie na placu występuje wiele sposobów frezarek. Możemy doliczyć do nich frezarki stołowe, a także frezarki wspornikowe, do których należą między innymi: frezarki wspornikowe pionowe i poziome, a dodatkowo frezarki wspornikowe pionowe posiadające skrętną głowicę wrzecionową. Ponadto wyróżniamy również frezarki promieniowe oraz rewolwerowe, a jeszcze nakiełczarki, kopiarki oraz frezarki specjalne.

Kwalifikując się na obróbkę materiału metalowego należy przede wszystkim wybrać odpowiedni sposób obróbki ubytkowej. Jest ostatnie szczególnie istotne, gdyż w współzależności od struktury swego produkty powinniśmy wybrać dobre parametry jego obróbki.