Dyrektywa a rozporzadzenie unijne roznice

Dyrektywa ATEX to prosta nazwa dyrektywy Unii Europejskiej, która ujednoliciła przepisy dotyczące wymogów jakie muszą spełniać produkty przyjęte do gruncie w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Pomaga to znacząco przepływ towarów pomiędzy wszystkimi państwami członkowskimi, ponieważ jak wiadomo swobodny przepływ towarów to niepowtarzalne z głównych założeń wspólnoty europejskiej.

terminale pos

W Polsce ATEX opisany został w Zdecydowaniu Ministra Role w sytuacji minimalnych wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych danych do celu w odległościach zagrożonych wybuchem oraz tekstów i reklam pochodnych (dyrektywa ATEX 94/9/WE). W zasadzie określono w porządek szczegółowy wymagane poziomy bezpieczeństw i technologie, jakie musi robić materiał w relacji od centra w jakim będzie on odczuwany. Należy przecież pamiętać, że poza wymogami dyrektywy ATEX wszystek produkt musi jeszcze spełniać wytyczne wychodzące z różnych obowiązujących ustaw dotyczących danego wyboru i korzystać wymagane prawem certyfikaty. Głównym środowiskiem, w jakim kojarzona jest przedmiotowa zasada są kopalnie, szczególnie podziemia, narażone na wybuchy metanu i/lub pyłu węglowego. Inne zagrożone strefy to m.in. zakłady chemiczne, elektrownie, cementownie, zakłady przetwórstwa drewna i ciał sztucznych. O zaklasyfikowaniu przestrzeni jako strefy zagrożonej wybuchem decyduje obecność stężeń wybuchowych w powietrzu oraz częstotliwość ich przekraczania. Produkt, jaki nie otrzyma certyfikatu winien być już wycofany z sektorze. Wykonywa to przede każdym bezpieczeństwu osób obsługujących i zmniejszeniu strat połączonych z niebezpiecznymi zdarzeniami. Dzięki dobremu zaprojektowaniu wszystkich instalacji i akcesoriów można zminimalizować zagrożeniem wybuchem na pojedynczym stanowisku pracy praktycznie do zera. Jednostkami certyfikującymi produkty w Polsce są: UDT-CERT, ITG KOMAG, Główny Instytut Górnictwa Kopalnia Doświadczalna "Barbara" Mikołów oraz OBAC – Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji Sp. z o.o. z stolicą w Gliwicach. Poza Unią Europejską obowiązują normy certyfikacji IECEx, których główne wytyczne są zharmonizowane z informacją ATEX. Na terenie wspólnoty europejskiej certyfikacja IECEx nie jest chciana.