Certyfikowane cisnieniomierze

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go podstawami grożącymi wybuchem, konieczne jest stosowani urządzeń oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy znane w przepisach prawych na obszarze całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i potrzebie wykorzystania certyfikowanych urządzeń w dziedzinach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w zasięgu ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszelkiego sprzętu elektrycznego i technicznego a wszystkich organizmów ochrony przeciwwybuchowej, wykorzystywanych w klubie z pracą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje także wszystkie maszyny, aparaty, jak również elementy kontrolne, które idą w strefach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie urządzenia znajdujące się w takich strefach powinny mieć dobre certyfikaty, także jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi zasady. W ramach dyrektywy urządzenia i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt brany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do unii drugiej wszystkie inne urządzenia. Są to w szczególności odpylające instalacje ATEX pracujące na model w sektorze drzewnym lub lakierniczym i wszelkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca funkcjonująca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w miejscach zagrożonych wybuchami, razem z prawami zamkniętymi w zasadzie, winien stanowić stworzony razem z ustalonymi w niej wytycznymi, co w realizacji ma wysyłać do ograniczenia ryzyka wybuchu i zwiększenia poziomu bezpieczeństwa mężczyzn i urządzeń (oraz środowiska) zarabiających w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.