Biuro rachunkowe fabryka natalia halicka

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy świadczy pomoce w obrębie rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Pomoce te tworzy na rzecz innych podmiotów finansowych i organizacji, a ponadto osób fizycznych. Zawierając umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, zobowiązuje się do wykonywania obowiązków połączonych z wykonywaniem prawa podatkowego, prawa pracy, a i praw połączonych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało wykonane, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie innego sposobie operacje. Moduł Optima jest całkowicie powiązany z biurem rachunkowym, a wszystkie dane potrafią być doskonalone i synchronizowane na bieżąco. Daje to księgowemu rozpoczęcie pracy bez dodatkowego logowania się. W zależności od mocy i modelu firmy można zastosować różne moduły które zawiera program Optima Biuro Księgowe. A właśnie np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia bezpośrednią obsługę księgową firm. Kupi na rozliczenia z Urzędem Skarbowym, zgodnie z najróżniejszymi przepisami. Inny element Księga Handlowa kupi na wykonywanie ksiąg zgodnie z najnowocześniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w wszyscy zautomatyzowane. Element ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie informacji w porządek elektroniczny. Kolejny element Środki Trwałe daje szansę biurom rachunkowym prowadzenia dla kupującego ewidencji środków trwałych, a i wartości prawnych i niematerialnych. Pozwala i na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry natomiast Płace nalicza i wydaje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z planem Płatnik. Koryguje listy płac i wysyła informacje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się zgodnie z najróżniejszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane. Program Optima jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest widoczny w grupie dużej i wzoru usługowym dostępnym poprzez internet.