Biologi kelas 7 mikroskop

Nazwa mikroskopu powstała przez połączenie słów z języka starogreckiego o znaczeniu  „mały” i „patrzę”, „obserwuję”. Mikroskop dostarcza do obserwacji małych, często niewidocznych gołym okiem obiektów. Narzędzie to jest szeroko wykorzystywane w medycynie, nauce, a i przemyśle natomiast w moc nowych dziedzinach. Na odległości dziejów wymyślono różne typy mikroskopów.

Ważnym spośród nich było narzędzie optyczne, które do oświetlania badanych obiektów wykorzystywało wyłącznie światło dzienne. Przyrządy te, nie zdobyły ogromnej popularności, ponieważ powiększenie możliwe do kupienia było zupełnie dziesięciokrotne. W XVII wieku nastąpiła rewolucja w poszukiwaniach mikroskopowych. Antonie van Leeuwenhoek przyczynił się do ulepszenia mikroskopu, a później do udoskonalenia pracy na olbrzymią skalę. Jako pierwszy człowiek pod mikroskopem obserwował różne rodzaje komórek. Dzięki niemu, na świecie nastąpił ogromny moment w poszukiwaniach biologicznych. Naukowcy mogli obserwować mikroorganizmy, dowiadując się całkiem nowych pracy na punkt świata fauny i flory. Wynalezienie i spopularyzowanie mikroskopu umożliwiło dalszy rozwój medycyny. Znaleziono wiele leków i szczepionek. W XVIII wieku pod mikroskopem obserwowano bakterie gruźlicy, co przyczyniło się w późniejszym okresie do wynalezienia szczepionki przeciwko tej chorobie. Mikroskop spowodował powstanie nowych rzeczy nauki: między innymi mikrobiologii i cytologii. Pod mikroskopem obserwowano i po raz pierwszy chromosomy i udowodniono, iż są one nośnikami genów. Od ostatniego etapu zaczęła toczyć się inna dziedzina wiedzy: genetyka. Odkrycie i kontrola genów umożliwia w nowoczesnym świecie grę z chorobami genetycznymi. Nie zapominajmy także o prawnym aspekcie – dzięki genetyce możliwa była się identyfikacja przestępców, a ponadto określanie ojcostwa. Mikroskop przysłużył się i przemysłowi: dzięki niemu pracuje się nowe stopy metali, które są materiałem branym w wielu rzeczach gospodarki i wiedze. W XX wieku wynaleziono mikroskop elektronowy. W niniejszym nowym rodzaju urządzenia, za pomocą elektronów obserwowano najmniejsze ze budów komórkowych. Podsumowując, pod dzisiejszym mikroskopem można oglądać malutkie cząstki świata przyrody. Dzięki temu wynalazkowi możliwy był rozwój w strefie nauki, przemysłu i medycyny.