Bezpieczenstwo przeciwwybuchowe

Systemy tłumienia wybuchów muszą zapobiec wybuchowej reakcji w jej najwcześniejszej fazie i zapobiegać wytwarzaniu się nadciśnienia przed tym, jak wybuch może doprowadzić do jakiegokolwiek zniszczenia. System przeciwwybuchowy reaguje w ciągu kilku milisekund od alarmu czujników ciśnieniowych lub optycznych, wykrywających tworzącą się wybuchową kulę ognia. Od razu do instalacji zabezpieczonej jest wstrzelony ładunek gaszący. Stłumienie wybuchu następuje zanim jeszcze wzrastające ciśnienie reakcji utleniania zdąży zniszczyć instalację.

Detektory ciśnień

Detektory ciśnień wykryją eksplozje w jej bardzo wczesnej fazie, w tym momencie wysyłają sygnał do centrali sterującej. Kontroler wysyła sygnał do danej butli, równocześnie ją aktywując. Wszystko przebiega w czasie kilku milisekund, od pierwszej fazy tworzenia się kuli z energii wybuch aż do czasu stłumienia eksplozji poprzez specyficzny system, który go zatrzyma.

explosion safety

Explosion safety –  bezpieczeństwo przeciwwybuchowe

Explosion safety to dostępne techniki, które zapewniają bezpieczeństwo przeciwwybuchowe :

Założenia przy tworzeniu są główną metodą zapobiegania występowaniu niebezpieczeństw, jednak nie do końca mogą zapobiegać każdemu wypadkowi, jakie mają miejsce w pracy z niebezpiecznymi mediami, dlatego przy użyciu następujących technik można zmniejszyć skutek wybuchu.

Dobór zabezpieczeń

Wykwalifikowani specjaliści są w stanie dobrać odpowiednie zabezpieczenia przed wybuchem i wzrostem ciśnienia dla instalacji procesowych w każdej gałęzi przemysłu. Dostarczane są projekty zrobione “pod klucz” zaczynając od początkowej fazy projektu, poprzez mocowanie i uruchomienie, aż po serwis systemów. Współczesne rozwiązania opierają się na urządzeniach czołowych światowych producentów –  konsumenci otrzymują kompleksowe i niezawodne rozwiązania dopasowywane indywidualni pod konkretną linię technologiczną. Zabezpieczane są działające już instalacje – dopasowując je do obowiązujących przepisów.